News :

Yudisium Prodi Ekonomi Syariah FAI UMY

Mei 31, 2018
BANTUL– Alhamdulillah pada Yudisium Periode III TA 2017/2018 Prodi Muamalat telah meluluskan  84 mahasiswa....

YUDISIUM : Tetaplah Berjuang dan Bermimpi

Januari 4, 2018
BANTUL– Alhamdulillah pada Yudisium Periode II TA 2017/2018 Prodi Muamalat telah meluluskan 78 mahasiswa....